Matri natura

Radici & Civiltà

TODARO GIOACCHINO TODARO GIOACCHINO Pubblicato il 03/04/2020
Matri natura
L’eventuale pubblicazione di parziali brani musicali allegati a testi scritti è fatta a titolo di Demo, essendo essa finalizzata a documentare la relativa ricerca della rubrica “Radici & civiltà” non avente scopo di lucro, ma, piuttosto, finalità di libera divulgazione culturale.

Matri natura

Matri Natura è chidda ca cumanna


ma, supra d’idda, c’è lu Patri Eternu


ca cc’ha dittatu reguli e cumanni


e, tuttu , sulamenti ‘nta sei jorna!


 


L’ha fatta “bona”, ch’è ‘na maravigghia !


Piensu a quanta fatìa ca cci spisi,


da quannu tuttu era acqua e negghia,


ha sudatu, cu’ sa’, quanti cammisi !


 


Cuomu fa, lu Suli, a nesciri d’un puzzu,


mai ‘n ritardu, sempri puntuali,


cuomu s’avissi ‘na svegghia a lu capizzu


e sempri culuritu ed accussì giuviali?


 


E, la Luna, ca spunta e mori a spicchia,


cuomu n’arancia, tunna, avi la faccia;


è bedda e ‘nta lu mari si rispecchia.


Quannu è china, li urpi vannu a caccia.


 


Cuomu po’ fari, la sira, unu sulu


d’addumari, unu ad unu, li lumini


ca stannu, accussì jauti, ‘nta lu cielu,


ch’a diri, su’ miliardi di miliuni?


 


E cuomu…, cu’ li suli jiunti di li mani,


ha asciucatu piezzi di tirrena,


inchiennu, d’acqua, tanti gran gibbiuni


unni li pisci fannu da patruna?


 


E, l’arbuli, l’aceddi e li lapuzzi,


sempri accussì massari e tantu duci,


e li sciuri e tutti l’autri biddizzi,


mi lu vuliti diri cu’ li fici ?


 


E, l’uominu, cu’ la cumpagna a sorti,


ca ossu e carni è, macari, d’iddu,


fattu di crita a forma di pupiddu


ca, sciusciannu, fici la cchiù megghia arti ?


 


 


Cci detti, ppì finirlu, la So’ furma ,*


non a tuttu lu restu di l’armali,


d’aviri, puru, d’accussì un’arma**


da capiri lu beni da lu mali !


 


Re, lu fici, di cosi e di bistiami,


eccettu d’ u’ mangiari di ‘na frutta;


presu di ‘ngannu da lu serpi ‘nfami,


nn’approfittò, cu` la cumpagna stritta !


 


Chistu, dicu, po’ bastari, ppi capiri


ca sulu Iddu certi cosi li po’ fari.


Onniputenti è lu so’ modu d`agiri…


ed a la Maistà Sua, …cc’ama ‘nchinari!


 


E FU SIRA E FU MATINA


 


Gioacchino Todaro


 


 


Note: * la Sua immagine


** un’anima, una coscienza


Viste 2550 - Commenti 0
Iscriviti
ed inizia a pubblicare i tuoi contributi culturali