Signiruzzu, chiuviti, chiuviti..

Radici & Civiltà

TODARO GIOACCHINO TODARO GIOACCHINO Pubblicato il 10/03/2020
Signiruzzu, chiuviti, chiuviti..
L’eventuale pubblicazione di parziali brani musicali allegati a testi scritti è fatta a titolo di Demo, essendo essa finalizzata a documentare la relativa ricerca della rubrica “Radici & civiltà” non avente scopo di lucro, ma, piuttosto, finalità di libera divulgazione culturale.

Signiruzzu, chiuviti, chiuviti..

 


Era di ‘mmiernu, ed ancora carusu,


u cielu parìa comu fussi chiusu :


mai ‘na negghia, mancu ‘na muffurata


ppi dari rifrigeriu a lu Criatu.


 


U suli, comu fussi ‘u patruni;


la terra, arsa, jittava vuci e vrami


e ‘u lauri, chiancìa ppi la siti


di li radici sua, quasi appassuti .


 


U viddanu nu’ è ca fussi sulu,


a stari sempri cu’ l’occhi a lu cielu,


a prijari, cu’ li vrazza allargati,


picchì vinissi l’acqua suspirata !


 


Si scinnieru li Santi di l’Artari,


ppì prijari a Diu di fari chiuvìri,


e tutti misi ‘n fila, ad unu ad unu,


ppì lu paìsi jieru ‘n pricissioni.


 


U Crucifissu, com’è giustu, primu,


l’Addulurata Matri, assai vicinu,


San Giuseppi, ‘u Patri Pruvvidenti,


cu’ Santa Rusulia, un po’ distanti.


 


I fimmIni, cu’ ‘n testa lu sciallinu,


i masculi, cu’ li cannili ‘n manu,


tutti a prijari, cu’ pia divuzioni,


ppì la durata di la pricissionini :


 


Signuruzzu, chiuviti chiuviti


i laureddi su’ morti di siti.


E si Vui l’acqua nu’ ci la mannati


siemu tutti poviri e scunsulati


e si Vui l’acqua cci la mannati


siemu tutti ricchi e cunsulati.


 


Deh Matri, ppì to’ Figghiu Addulurata,


saziati la terra tutta cripata.


Deh ! Acqua vuliemu, pani vuliemu


e cu’ tuttu lu cori li ‘nvucamu!


 


San Giusippuzzu, mannatini tanta


d’inchiri puzzi e surgenti vacanti.


Santa Rusulia, mannatila bona


senza lampiari e luntana di trona.


 


Tutti a lu Cielu ‘livamu li mani :


Datici l’acqua ca tantu disiamu!


Acqua vuliemu, duranti la notti


grapiti, d’u cielu, ‘i catarratti. “


 


Turnati li Santi, d’intra li Chiesi:


missi, rusari cu’ voti purmisi.


Sunnu scantati di ‘na mal’annata,


di fari ‘u pitittu, e, ppì ‘na vota,


di nu’ putiri inchiri ‘i cannizzi


e di ‘ncuminciari a nu’fari sfrazzi.


 


Duoppu tri jiorna , cadìu acqua abbunnanti:


dissiru grazii a Diu e tutti li Santi.


L’annata fu ricca ; favi e furmientu,


ppì sciogghiri i voti, nni diettiru tantu .


 


E’ vera fidi ca movi ogni cosa,


no’ lignu di Cruci tinutu appisu !


 


Gioacchino Todaro


 


 


Viste 3104 - Commenti 1
Iscriviti
ed inizia a pubblicare i tuoi contributi culturali