Tuttu passa

Radici & Civiltà

TODARO GIOACCHINO TODARO GIOACCHINO Pubblicato il 21/01/2020
Tuttu passa
L’eventuale pubblicazione di parziali brani musicali allegati a testi scritti è fatta a titolo di Demo, essendo essa finalizzata a documentare la relativa ricerca della rubrica “Radici & civiltà” non avente scopo di lucro, ma, piuttosto, finalità di libera divulgazione culturale.

Tuttu passa

Tuttu passa ‘nta ‘sta vita:


la giuvintù, la biddizza e la saluti.


Passa l’acqua di lu sciumi


e la sorti da li mani.


Passa puru la furtuna


ca la benna la cupuna.


Caminannu v’a tantiuni:


ad ogni milli nni tocca unu !


Di l’amuri la passioni


e lu Santu ‘n pricissioni


ca cu’ banna e maschiati


binidici li divoti


dispinsannu grazi e doni


pì li preci e purmision


L’amicizia tantu cara:


chidda farsa, no’ la vera!


Passa puru l’Esatturi


cu’ ‘na tassa sempri nova;


cc’amu datu sangu e cori


ed ancora ca ci prova?


Passa puru pì la menti


e l’avemu a chiodu fissu:


a mangiari sunnu ‘n tanti


a pagari quattru fissa.


Passa Ciccu, passa Nardu (1)


mai lu trenu ch’è ‘n ritardu


a purtari lu travagghiu


pì li nostri cari figghi.


Ora Santu, ora Piddu (1)


cu cumanna pensa ad iddu.


Si nni futti di li genti…


s’è a campari tra li stenti.


Duna sulu a li lagnusi,


ca nu’ mangianu travagghiu,


un suddidiu ad ogni misi: (2)


accussì va tuttu megghiu.


Passa ‘u tempu di li modi


e pur ancu d’i custumi,


sunnu tutti ‘nganni e frodi


‘nta ‘stu munnu di cunsumi.


Passa ‘u tempu ad ogni ura…


e la vita accussì passa!!


Mai a passari li dulura


ca su’ camula pì l’ossa.


Passa e spassa me’ mugghieri


e stannu a lettu la talìu,


ha pì mìa li megghi curi


e pi chistu ringraziu Diu.


Gioacchino Todaro


Note:


(1) riferito al succedersi dei Governi


(2) reddito di cittadinanza


Piddu= Giuseppe


Viste 2563 - Commenti 0
Iscriviti
ed inizia a pubblicare i tuoi contributi culturali