`U VIDDANU

Radici & Civiltà

TODARO GIOACCHINO TODARO GIOACCHINO Pubblicato il 03/07/2018
`U VIDDANU
L’eventuale pubblicazione di parziali brani musicali allegati a testi scritti è fatta a titolo di Demo, essendo essa finalizzata a documentare la relativa ricerca della rubrica “Radici & civiltà” non avente scopo di lucro, ma, piuttosto, finalità di libera divulgazione culturale.

`U VIDDANU

( E LA STATUA DI BRUNZU )

Ma comu, a  nnuddu  ha vinutu di pinsari
di  ‘ntistari  ‘na via,  ‘na chiazza,  ‘na trazzera
o di fari  a lu viddanu ‘na statua di brunzu,
comu a Garibaldi unni durmì e fici  pranzu?

Culuri di la terra s’ava fari:
comu di la so’ peddi
tinuta a lu suli ed a lu friddu
ed a tutti li mali ‘ntimperi.

Dura comu ramu e stagnu  fusu:
pì comu fu lu so’ travagghiu.
Chi pena ca facia di carusu…
a vidilu già  capu famigghia !

Pì  miritarla, a nuddu è di menu
né a lu Militi Ignotu o a l’Alpinu;
pì saggizza era comu Salamuni
senza aviri studiatu grecu e latinu.

Di sintimentu, bonu cristianu:
‘n pricissioni misu  ‘n prima fila
cu’ tantu di torcia e mantillina viola
ed, a Natali e Pasqua, Missa e  Cumunioni.

Si dava la  parola, era  un attu
appruvatu cu’ du’ manu stritti
e,  si  nu’ mantinia  l’impegnu,
vinia adduvicatu   di vrigogna.

Campiuni, ad esempiu,  di travagghiu
e di sparagnu pì la robba,
pì riscattari tutta la famigghia
da barunie, cavalirati e principi di Saba.

‘U viddanu è statu eroi, no’ pì casu,
pirchì cc’ha  vissutu, ed è veru,
cu’ tanta malavita  e s’è spisu
pì la nostra terra cu’ tant’amuri.

N’ avutu   cura e,  tantu  l’ha  vuluta
pì finu  ca,  cu’ dura  lotta,  l’ha strappata
a lu riccu priputenti ca nn’avia tanta
e,  lu tinìa  a dijuni e tra li stenti.

La spitrò  cu’ nuda e forti manu,
tagghiò li spini,  nni bruciò la gramigna,
chiantò, cu’ tantu amuri,  ‘na  vigna
e  siminò, pì  la prima vota,  lu so’ tirrenu !

Ci travagghiò  ad  asuppaviddanu,
a lu friddu cu rietina a li manu
a jttari, a surcu, senza pipitari,
la simenta, a pugni, finu a scurari.

Turnannu ‘n casa, ad uri di strata,
mulu ed iddu sutta ‘na  ‘ncirata…
ed annacatu, supra di la sedda,
s’addurmiscia comu un picciriddu.

‘U suli e li stiddi, lu so’ rogiu,
la luna china, comu ‘na lampara
pì metiri a lu friscu  e carriari,
a la chiarìa, li gregni, senza rimiegiu.    

All’occhiu di lu suli, mentri stiddìa,
uomini e, armali livati a la campìa,
tutti dintra l’aria, a pisari;
a la tramuntana, ancora dintra, a spagghiari.

E tanti voti, malatu di malaria,
cu’ duluri di testa e di carina,
cu’ frevi e l’occhi russi, ad attizzari l’aria
curatu sulamenti di chininu.

Quanti viddani caduti di cavaddu
e vittimi di cauci, mentri sedda,
e tanti ci rimisiru la peddi
pì manu di la nostra malastidda .

Ha datu, sempri, da mangiari
cu’  furmiantu, ca dà bona farina,
da viviri  ginirusu vinu, pì brindari,
di muscatieddu, catarrattu e pirricuni.

Zappuni, voli diri, pì mia, viddanu,
comu, pì mulu, vaiu a lu stissu nomi ;
l’haju vistu  tutti dui   sempri ‘nsemi,
comu,  ‘nto calendariu,  Cosma e Damianu.

Cumpagnu, macari,  sutta lu  tettu,
comu du’ amanti, fora di lu lettu,
ca l’unu di l’atru ha avutu di bisugnu    
di darisi  ‘na manu di sustegnu.



Eroi, macari, pirchì la Granni Guerra fici,
cu’ l’Austri/ Tedeschi so’ nemici,
supra lu Carsu, ‘nta li trinceri di lu munti San Micheli:
comu carni d macellu, ‘mprima fila.

Da ‘stu monumentu, tantu miritatu,
fattu cu la  petra   misa di latu,
nu’ ponnu mancari li cumpagni di  ‘na vita:
lu zappuni a la spadda  e,  lu mulu a lu latu !

Tuttu chistu ed atru ancora …
nun vi basta, pi comu  a li Santi,
a fari a lu Viddanu un monumentu
e  di  ‘ntistari  la chiazza  o la  trazzera ?    

Prima ancora di  l’atri…,
la  civiltà fu cuntadina,
addumannalu a to’ patri…
ca, macari,  iddu… cc’ apparteni !


Gioacchino Todaro


Viste 10303 - Commenti 0
Iscriviti
ed inizia a pubblicare i tuoi contributi culturali