A Gesł bamminu

Radici & Civiltà

TODARO GIOACCHINO TODARO GIOACCHINO Pubblicato il 07/04/2020
A Gesł bamminu
L’eventuale pubblicazione di parziali brani musicali allegati a testi scritti è fatta a titolo di Demo, essendo essa finalizzata a documentare la relativa ricerca della rubrica “Radici & civiltà” non avente scopo di lucro, ma, piuttosto, finalità di libera divulgazione culturale.

A Gesł bamminu

( ppì lu curunavirus )


Oh Gesu’! Gesu’ Bamminu,


scinni cca, dacci ‘na manu


a cummattiri ‘stu “ Viru “


ca, ppì d’iddu, c’è cu mori!


 


Scansa tutti dal perigliu,


Tu, ca d’Iddu, si So’ figliu,


da ‘stu mali ch’eni scuru


a lu munnu tuttu ‘nteru.


 


Nu’ badari a li piccati,


ch’u’ ci sunnu pirdunati;


ppì l’amuri ch’ha a To’ Patri,


nu’ taliari mancu l’atri.


 


Stari d’intra è la cunsigna,


diffidannu d’ ‘u vicinu:


comu avissimu la rugna


ca s’ammisca a manu a manu.


 


Oh Gesù ! Gesù Bamminu


chistu fattu è ‘na ruvina:


ppì li ‘mpresi, ppì l’annata,


ppì cu campa a la jiurnata.


 


Chi mancavanu ppì strata


tanta genti sfasulata?


Arricchisci lu mircatu


cu, fin’ora , era pasciutu !


 


C’eran tanti sfacinnati,


misi ‘n cerca di travagghiu;


cu’ li fabbrichi sirrati


cci nn’è cchiù a lu sbaragghiu.


 


Pp’ì ‘stu “Vili” mmalidittu,


nu’ si sarva propriu nuddu:


da Don Mimmu a mastru Piddu


ca nu’ soffri lu pitittu.


 


O Gesù ! Gesù Bamminu


fallu, sulu, ppì To’ Patri


e, si, macari ppì nuatri


ca viviemu ‘nta ‘stu chianu.


 


Ppì cu soffri di ‘stu mali,


ppì lu medicu ca mori


cu’ assiemi a lu ‘nfirmieri


e, ppì tuttu lu Spitali.


 


Ppì li tanti urfanieddi,


di ‘stu tintu maluccori !


Ppì li tanti picciriddi,


a pagari u’ priezzu caru.


 


Ppì la morti scunsulata,


senza l’urtimu salutu;


senza, mancu, fari festa


di la cinniri ca resta.


 


Comu latru, ‘nta la notti,


a rubari tanti viti


ca, macari, nu’ malati


e purtari chianti e lutti.


 


Oh Gesù ! Gesù Bamminu


nu’ tardari a viniri


a scacciari ‘stu “ Mali Niru “:


si Ti famu veru pena !


 


Gioacchino Todaro


 


 Enna ' Title=' Enna '> Enna  , 05/03/2020


Viste 2432 - Commenti 0
Iscriviti
ed inizia a pubblicare i tuoi contributi culturali