Chista Ŕ moda

Radici & Civiltà

TODARO GIOACCHINO TODARO GIOACCHINO Pubblicato il 06/04/2020
Chista Ŕ moda

Chista Ŕ moda

Chista è moda e s’ava fari
e s’è puru stravaganti,
lu sistema am’ a truvari
pì  nun ridiri li genti.

S’è di moda iri a mari
o la simana bianca,
cu la teni a me’ mugghieri
ca la sira è sempri stanca?

S’ora è moda di viaggiari
e di farsi la crociera,
si nun hai comu pagari
s’è truvata la manera:

“ Ti rivolgi alla tua banca
che ti accoglie assai cortese,
metti firme a mano stanca,
paghi un anno per un mese “.

“ E’ di moda l’eleganza,
di vestire Valentino?
Metti in mostra la prestanza,
fatti fare un regalino.”

Nun c’è nenti cchiù di mali,
fari oggi chisti cosi:
c’è quarcosa ca ti vali
cchiù di chiddi c’hai misi ?

S’è  di moda stari nudi,
sia la mamma ca la nora,
pigghi friscu e cchiù  nun sudi
e la merci teni fora.

Si la testa  nun ci reggi
a mutivu di ‘stu fattu,
va’  a tiniri  tutti saggi…
e ci scappa l’approfittu!

E’ di moda di canciari
la parola  cchiù nun cunta,
comu e quannu fa piaciri
comu fussi  ‘na trapunta.

Nun ci sunnu cchiù valuri
pì la casa e la famigghia,
bastan pochi dissapuri
pì lassari casa e figghia.

Prima c’era lu bon sensu
da ‘sti cosi starni fori;
chistu  dicu, e tantu pensu:
picchì è moda e s’ava fari.?

Nun è forsi  sempri statu
a dal “ Si !“ s’è un tutt’unu ?
Nun tintamu lu Criatu,
accittamu ciò ch’ è  sanu!

Ed è moda nu’ fari figghi
pì paura d’ingrassari,
cu’ ‘stu fari lassa e pigghi
li circamu d’impurtari.

Sunnu scerti a tò piaciri:
occhi blu e capiddu  biunnu,
nun hai avutu  alcun patìri
a purtarli a chistu munnu.

E’ di moda andare in fretta,
nun c’è tempu d’aspettari:
vogghiu chiddu ca mi spetta
senza tantu  faticari.

Lu travagghiu nun s’addici
pì lu stomacu malatu,
nun ci sunnu cchiù radici
da cumprari a lu mircatu.

C’è la moda d’un mangiari
pì pua  fari la modella:
fari grana ed appariri
tutta d’ossa, ma cchiù bella.

Li capiddi ogni simana,
chista è moda e s’ava fari,
e  la danza brasiliana:
nun c’è tempu a travagghiari.

Chist’è cosa pì mariti,
comu a nui di fari festa,
di trattarni comu ziti
e grattarisi la testa.

Ci su tanti atri modi
ca nun staiu a raccuntari,
sunnu tutti ingannu e frodi
pì putirti ruvinari.

Si ragiuni cu la testa,
ch’è cchiù ata di lu pedi,
tu t’accurgi in modu lesta
ca su tutti in mala fedi.

Nun c’è moda a lu campari
ed occurri stari accortu,
di nu’ spingirti a strafari
si lu to’ passu è curtu.

N’atra cosa v’aia diri,
già ca sugnu di prisenza:
sunnu modi d’appariri
e ci manca la sustanza!

________________
Gioacchino Todaro


Viste 7172 - Commenti 0
Iscriviti
ed inizia a pubblicare i tuoi contributi culturali