Acidduzzu senza pinni

Radici & Civiltà

TODARO GIOACCHINO TODARO GIOACCHINO Pubblicato il 30/03/2018
Acidduzzu  senza pinni
L’eventuale pubblicazione di parziali brani musicali allegati a testi scritti è fatta a titolo di Demo, essendo essa finalizzata a documentare la relativa ricerca della rubrica “Radici & civiltà” non avente scopo di lucro, ma, piuttosto, finalità di libera divulgazione culturale.

Acidduzzu senza pinni

(Versi declamati dall`Autore stesso)


E’ comu ‘n’acidduzzu senza pinni,
‘ntà lu so’ nidu di priziusi panni.
L’ucchiuzzi chiusi, da’ la luci offisu,
dormi sirenu sutta l’ali stisu.

Pi  tantu, c’è cu ‘n dormi e vegghia:
stannu a talìari quannu s’arrisvigghia,
com’è misu e comu è lu rispiru,
tinutu ‘nta lu lettu a’ lu riparu.

Si movi l’ali…e la so’ vucca tunna…,
voli accussì lu duci di la minna.
S’accosta a idda , fonti di la vita:
diventa  unu cu’ la matrici amata!

Tra ‘na  talìata, ‘na carizza e un vasu
avveni d’idda teniru travasu.
Cu’ l’ucchiuzzi a vanedda pighia sciatu,
la facci russa… è tuttu cunsumatu!

Spetta a so’ patri darici ‘na manu
di scupunari  tostu lu taianu:
l’oduri è bonu, tuttu rigulari
e s’allesti di darisi da fari.

Ed ora veni tuttu ‘nfarinatu
di borotalcu ed oliu profumatu.
Ripigghia sonnu  ‘nta la notti funna:
prima movi l’ala e la vucca tunna.
                        


Gioacchino Todaro


Viste 8094 - Commenti 0
Iscriviti
ed inizia a pubblicare i tuoi contributi culturali