Attu pi procura

Radici & Civiltà

TODARO GIOACCHINO TODARO GIOACCHINO Pubblicato il 26/03/2018
Attu pi procura
L’eventuale pubblicazione di parziali brani musicali allegati a testi scritti è fatta a titolo di Demo, essendo essa finalizzata a documentare la relativa ricerca della rubrica “Radici & civiltà” non avente scopo di lucro, ma, piuttosto, finalità di libera divulgazione culturale.

Attu pi procura

Amuri duci quantu si’ luntanu…!
Cu ti lu conza lu lettu la sira?
Cu ti lu conza,  ti lu  conza bonu
e li linzola  prima ti li stira?

E mittitilli li me’ quazittuna
fatti pì tìa, di pura lana, a manu,
filata sula cu’ lu fusu finu
susennumi assai prestu la matina.

Ma prima ca li metti l’asciucari,
stinnuti fora o supra la cucina,
ca su bagnati di lacrimi amari
pirchì la pirsuna tua nun m’è vicina!

Ti mannu la prisenti pì ti diri
ca di vidìriti, nun mi pari l’ura,
da comu ti pittà lu to’ compari
prima di l’attu fattu pì procura.

E speru, tra se’ misi di vinìri,
appena fa ritornu lu Vapuri;
tu venimi a pigghiari cu’ to’ soru
e pì signali ho lu to’ sciallu niru.
E tu, da bonu e veru sicilianu:
cu’ la birritta e la lupara ‘mmanu.

Sentu ora cchiù la to’ mancanza,
da quannu firmaiu ‘nta lu nutaru l’attu,
vulissi iri quantu prima a la sustanza:
stari cu tìa amuri miu dilettu..!

Mi sta parennu,  ‘sta me’ partenza,
comu chidda di Cola Cannata,
ti lu dicu,  accussì,  ‘n cunfidenza:
stetti sei misi ca mula siddata!

…li jorna e li misi sunnu tanti,
tra peni d’amuri, suspira e chianti…!

Appena ‘nterra  fù di lu  Vapuri,
nun ci truvà’ ddù picciutteddu beddu:
era curtittu, senza d’un capiddu;
nun era chiddu… a ditta du’ cumpari…!

E nun è ca idda fussi tantu megghia:
signannu pocu cchiù d’un metru e trenta
e quarchi pilu ‘ntà la facci vanta
e li capiddi porta fatti a negghia!…
E, pì n’accidenti…d’accampari oliva ,
macari idda…, puru zuppichiava!

E, comu si dici ‘ntà li parti mìa:
“ si l’unu tingi, l’atru mascarìa”


Gioacchino Todaro


Viste 3222 - Commenti 0
Iscriviti
ed inizia a pubblicare i tuoi contributi culturali